INFORMACJE PRAWNE

Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.

Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Cookies

Serwis używa plików „cookies”. Stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Administrator danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) – RODO – informujemy, że:

Administratorem Twoich danych jest AS INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie, ul. Wadowicka 167, 34-120 Inwałd, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000210075, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5512370671 oraz numer statystyczny REGON 356832259.

W każdej chwili możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez formularz kontaktowy na stronie (https:// www.dinolandia.pl/kontakt), pod adresem e-mail: marketing@dinolandia.pl, pod numerem telefonu +33 870 31 13 lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

• w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO

• w celach analitycznych, w tym w szczególności lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

• w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

• w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży w tym przesyłanie faktur oraz rozliczeń księgowych.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

W razie zawarcia umowy dane osobowe wynikające z zawartej umowy będziemy przechowywać 10 lat w przypadku osób fizycznych oraz 5 lat w przypadku osób prawnych.

Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przechowywane do chwili wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:

Podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi itp.

Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:

• agencjom reklamowym, marketingowym, i podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych;

• obsługujących nasze systemy teleinformatyczne;

• podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną;

• innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu:

○ podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

○ podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze, i instytucje   finansowe);

○ podmiotom współpracującym przy akcjach promocyjnych, programie lojalnościowym, programie marketingowym (marketing automatyczny, program lojalnościowy).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

• prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

• prawo do przenoszenia danych;

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, niemniej jednak konieczny do realizacji usług lub zawarcia umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie [np. analizy preferencji/wykonywania umowy] podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane np. dane dot. długości przebywania na poszczególnych zakładkach strony, wysokość złożonego zamówienia. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o modele scoringowe oraz analizy statystyczne itp. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na np. naszą ofertę, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozwiązań w naszej stronie, sposób prezentacji oferty itp.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich osobistych preferencji, zainteresowań lub wiarygodności.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów marketingowych np. przesyłania spersonalizowanych powiadomień] odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.