Odmrażamy Dinolandię – Otwarcie Parku 15 maja 2020 r.