GET STARTED

0$

Dziękujemy za złożenie zamówienia.
W ciągu 24 godzin skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia płatności Bonem Turystycznym. Do usłyszenia!

Wybierz pakiet

Aby móc zrealizować Bon Turystyczny, wybierz jeden z poniższych pakietów.

Pole namiotowe (10 zł)

Pole namiotowe (1 zł)
+ Kupon na posiłek (50 zł)

Aby zrealizować Bon Turystyczny, należy wybrać co najmniej jedną opcję.

Wybierz bilet do Dinolandii
i Ogrodu Jana Pawła II

Bilety otrzymasz na adres e-mail po akceptacji płatności.

Aby zrealizować Bon Turystyczny, należy wybrać co najmniej jedną opcję.

Dobierz kupon na posiłek

Kupon na posiłek o wartości 50 zł, do wykorzystania w Dino Restauracji. Kupon nie obowiązuje na napoje oraz zestawy z napojami.

Aby zrealizować Bon Turystyczny, należy wybrać co najmniej jedną opcję.

Podsumowanie zamówienia

Koszt Twojego pakietu:

Wpisz kwotę która ma zostać pobrana z Bonu Turystycznego, link do płatności pozostałej kwoty otrzymasz mailem po realizacji płatności Bonem Turystycznym.

Summary

Opis Informacje Ilość Cena
Zniżka:
Suma:
 1. Dzień realizacji biletu wstępu do Dinolandii i Ogrodu Jana Pawła II jest tożsamy z meldunkiem na polu namiotowym.

 2. Zamówiony pakiet należy wykorzystać do 31 sierpnia 2023 r.

 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę PayPro S.A. w celach realizacji dopłaty do zamówienia.

 4. Uczestnik dokonujący płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego oświadcza, że jest uprawniony do wykorzystania świadczenia z tego tytułu.

 5. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz osób wskazanych w niniejszej karcie meldunkowej, jest  AS INVEST Sp. z o.o. z siedzibą, ul. Wadowicka 167, 34-120 Inwałd, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS pod numerem 0000210075, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5512370671 oraz numer statystyczny REGON 356832259.

 6. Operacje wykonywane z użyciem danych osobowych Uczestnika i osób wskazanych powyżej są realizowane zgodnie z przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.). Organizator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skonstatować się poprzez mail: marketing@dinolandia.pl. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez Organizatora znajdują się na stronie www.dinolandia.pl w zakładce polityka prywatności.

 7. Administrator przesyła Ci Wejściówkę za pośrednictwem spółki Droplabs spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków, KRS: 0000468242.
  Administrator powierza spółce Droplabs do przetwarzania twój adres e-mail w zakresie niezbędnym do
  przesłania Wejściówki zgodnie z udzieloną zgodą.
   
 8. Złożenie zamówienia jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem sprzedaży oraz akceptacją jego postanowień: https://droplabs.pl/regulaminy/regulamin-sprzedazy-online/