• 1

ORGANIZATOR AKCJI PROMOCYJNEJ

Organizatorem akcji promocyjnej zwanej dalej „Akcją promocyjną”, jest AS INVEST Sp. z o.o.
z siedzibą w Inwałdzie przy ul. Wadowickiej 167, zwana dalej „Organizatorem”.

 • 2

CZAS TRWANIA I ZASIĘG AKCJI PROMOCJNEJ

 1. Akcja promocyjna trwa od 28 maja do 31 października 2022 r.
 2. Akcją promocyjną są objęte dzieci do 16 roku życia, które uczestniczą we wszystkich seansach filmowych dla dzieci w Kinie Helios Katowice w następujących dniach: 28 – 29 maja i 1 czerwca 2022 r. oraz od 10 czerwca 2022 r. w sensach filmu „Jurassic World: Dominion”.
 3. Akcja promocyjna kierowana jest do klientów indywidualnych, swoim zasięgiem nie obejmuje grup zorganizowanych.
 4. Akcja promocyjna nie może być realizowana w czasie zorganizowanych wycieczek szkolnych.
 • 3

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Organizator przekazuje do Kina Helios Katowice 3 tys. nieodpłatnych Zaproszeń do Dinolandii i Ogrodu Jana Pawła II, które będą rozdawane dzieciom objętym akcją promocyjną.
 2. Zaproszenie do Dinolandii i Ogrodu Jana Pawła II może być zrealizowane tylko w sytuacji, gdy osoby towarzyszące dziecku posiadającemu Zaproszenie kupią bilet wstępu według aktualnego cennika.
 3. Jedna osoba dorosła może mieć pod opieką maksymalnie
  3 podopiecznych, którzy biorą udział w Akcji promocyjnej i będą chcieli skorzystać
  z otrzymanych Zaproszeń.
 4. Organizator zakazuje odsprzedaży z zyskiem Zaproszeń do Dinolandii i Ogrodu Jana Pawła II biorących udział w Akcji promocyjnej.
 • 4

PRZEDMIOT I CEL PROMOCJI

 1. Przedmiotem Akcji promocyjnej jest przekazanie dzieciom objętym akcją promocyjną Zaproszeń do Dinolandii i Ogrodu Jana Pawła II.
 2. W Akcji promocyjnej biorą udział dzieci do 16 roku życia.
 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą Dinozaury w Kinie Helios.
 2. Każda Promocja organizowana przez Organizatora jest odrębna i oparta o odrębne Regulaminy. Promocje organizowane przez Organizatora nie podlegają łączeniu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Dinolandii i Ogrodu Jana Pawła II.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 maja 2022 r.