Sprzedaż biletów on-line zostanie
uruchomiona w dniu 1 kwietnia 2019 r.